Mizaca Göre Tedavi

Mizaç Nedir?

Kelime manası yaratılış, huy, tabiat, karakter anlamına gelen mizacın bir diğer anlamı da insan vücudunun fizyolojik yapısı, sağlıktır. Asırlar evvel yaşamış dünyaca ünlü Müslüman hekim İbn-i Sina’nın formülize ettiği ilmi mizaç, günümüzde hem kişinin karakterinin tespit edilmesinde hem de insan vücudunun fizyolojik yapısını tanımada çok önemli bir metotdur.

Dört unsur bir çok inanışta maddenin dört halini temsil eder. Bunlar hava, su, toprak ve ateştir. Bu unsurlar doğada, canlı cansız varlıklarda bulunduğu gibi insan vücudunda da bulunmaktadır ve vücudun maddi yapısını oluşturmaktadır. Her unsurun bir özelliği vardır, örneğin ateş; dört unsurun içinde etkin olan iki unsurdan biridir, diğer unsurları aydınlatır ve ısıtır.

Dört unsurdan tartılamaz olanıdır. Hava; ateş gibi etkindir. Toprak ve suya oranla en az maddi olanı ve algılanamaz olanıdır. Işığı geçirmede sudan daha geçirgendir. Su; pasif ve dişi niteliğe sahiptir, bulunduğu ortamın şeklini alır. Toprak’ta su gibi pasif ve dişil nitelikte olup dört unsurdan en yoğun, katı ve sabit olanıdır. Dört unsurun tamamı da insan vücudunda bulunur.

Yoğunlukları, nicelikleri kişiden kişiye değişir. Bu dört unsurun dışında bir unsur daha vardır, onu da ruh olarak tanımlayabiliriz. Teorik olarak bu dört unsurun insan vücudunda dengede olması gerekmektedir. Anatomide her organında bir mizacı vardır, sadece canlılar değil, cansız varlıklarda bir mizaca sahiptir. Yediğimiz gıdalar, hayvanlar, bitkiler, taşlar vb bir çok cematatın ayrı ayrı mizaçları vardır. Asıl olan insan yaşantısında bu dengeyi yakalayabilmektir.